Dőry-kastély - Építészeti vonatkozások
A Dőry-kastély szabadon álló, egyemeletes, megközelítően négyzet alaprajzú épület, amelynek két hosszabb és két rövidebb szárnya nagyjából négyzetes udvart fog közre. A kastély ablakai egyenes záródásúak, a főhomlokzaton és az oldalhomlokzatok egy részén a nyílászárók felett palmettával díszített füles szemöldökpárkányok láthatók. Az épület egykori Kisfaludy-szárnya (keleti szárny) kék, az egykori Niczky-szárnya (nyugati szárny) pedig barnás színezetet kapott. A helyreállítás során a kastély homlokzatain az egykori lőréseket és a régi ablakokat is láthatóvá tették. 
A keleti oldalon lévő főhomlokzat 4+1+4 osztású, középen rizalit lép ki a fal síkjából, amelynek földszintjén Tudor-íves kapu nyílik. Az emeleten nagyméretű, összetett ablak látható, felette lépcsőzetes kialakítású füles szemöldökpárkányt helyzetek el. A rizalitot ívsoros párkány-szakaszokkal díszített lépcsőzetes oromzat zárja le, amelynek tetejét kőbe faragott Dőry-címer díszíti. A középrizalit két sarkán nyolcszög alaprajzú, vékony tornyocskák állnak, amelyeknek a tetejét pártázat díszíti. Az oromzaton kisméretű, összetett világítóablak látható.
A bal oldali, hátranyúló épületszárny (déli szárny) külső homlokzata a földszinten 4+3+(A+A), az emeleten 4+3+(3) osztású. A jobb szélen előrelépő oldalrizalit földszintjén nyíló ajtók félköríves záródásúak, az emeleten három keskeny ablakot alakítottak ki. A bal szárny bal sarkán kúpos sisakkal fedett, kör alaprajzú saroktorony áll. A bal szárny végéhez kapcsolódó hátsó szárny (nyugati szárny) csak az udvar közepéig nyúlik, földszintjén egy csúcsíves ajtó és 2 kisméretű ablak, emeletén pedig 3 ablak található szabálytalan elosztásban. 
A jobb oldali, hátranyúló szárny (északi szárny) csak az udvar közepéig ér, ennek külső oldala mindkét szinten 4 tengelyes. A jobb oldali és a hátsó szárny végeihez az udvart lezáró kerítésfalak kapcsolódnak, amelyek a beépítetlen udvarrész sarkán álló, kúpos sisakkal fedett, kör alaprajzú saroktoronyig tartanak. A jobb oldali szárnyhoz kapcsolódó kerítésfalon egy szegmensíves kapu nyílik. 


 


A kastély lépcsőzetesen szűkülő udvarán a fő (keleti) szárny és a bal oldali (déli) szárny belső oldalán mindkét szinten - mára beüvegezett - kosáríves záródású árkádokkal ellátott folyosók húzódnak. A fő szárny felől 4, a bal szárny felől 3 árkád látható. Az emeleti folyosók mellvédesek. A hátsó szárny (nyugati szárny) udvari oldalán mindkét szinten 1-1 kosáríves árkád látható, a szárnyvégen szintén 1-1 árkád nyílik, itt az emeleti árkádokat toszkán féloszlopok díszítik. 
A kastély belsejében a földszint és az emelet legtöbb helyisége boltozatos kialakítású. A hátsó szárny egyik helyiségében fa gerendás mennyezet látható.(Szöveg forrása: Dr. Virág Zsolt: Kastélylexikon 9. kötet)


2 megjegyzés: